להשלמת לימוד הקריאה, נעסוק כאן בשתי תוספות: קריאת הפתח הגנובה – ח’ בפתח בסוף מילה (כדוגמת המילה “רוח”), והגיית האותיות ג’, ז’, צ’ בתוספת גרש במילים לועזיות (פיג’מה, ז’קט, ריצ’רץ’)


פתח-גנובה

פתח גנובה

כאשר כתוב חַ בסוף מילה, הוא נקרא: אח. כמו במילה רוּחַ – קוראים רוּאַח ולא רוּחַה. גללו עד למטה, כדי ליהנות מכל דפי העבודה שבנושא. במקור פתח גנובה סומן בין שתי האותיות האחרונות, וכך הוא מנוקד בכתבי היד הקדומים. בגלל אילוצי דפוס נהגו לסמנו מתחת לאות האחרונה. אם כי בגופנים מסוימים, חזרו לסמנו בין האותיות […]