מֶה חָסֵר בָּאוֹת ת’?!

פוסטר-מה-חסר-ת

להורים: בדף זה על הילדים לזהות את החלק החסר באות, כדי להשלימה. בכל אות בחרנו בחלק שמאפיין אותה במיוחד. למשל: באות ב’ בחרנו בפינה הימנית למטה, בה מציץ סימן ההיכר של האות ב’ – המשכה ימינה. באות ג’ מסתתר החלק התחתון, בו היא מתפצלת לרגל קטנה ובסיס, וכן הלאה.

עם ילד המכיר כבר את אותיות האלף-בית, נוכל לנצל את הדף ולאתגר אותו לזהות את החלקים השונים, ששובצו על פיסות הפזל: אילו נשבץ את החלק הזה – איזו אות זו תהיה? מאיזו אות נלקח החלק הזה? וכן הלאה.