קריאה מדורגת

פוסטר-שוא-קריאה-מדורגת

בדרגה זו למדנו את השוא – והסיפור הראשון במדור זה, של הקריאה המדורגת, כולל שוא בלבד.

לאחר מכן הוספנו את העיצורים – אותיות ללא ניקוד (המופיעות כעיצור האחרון במילה, ונהגות אף הן כשוא) ואותיות סופיות. בסיפור השני משולבות גם אותיות אלה.