קַו וְעוֹד קַו

פוסטר-מקווקו

לפניכם דפים שונים בהם יש לצייר קו ולהשלים את הציור בהתאם לסימונים המקווקווים. הדבר חשוב לתרגול אחיזה בעפרון ושליטה בקו.

כשיסיים הילד את מלאכת הצייר, אפשר להציע לו גם לצבוע אותו להנאתו, תוך שימת לב לצביעה בתחום הקו.

בדף האחרון הילד מתבקש גם לצייר את הצורה בעצמו – ללא קוי עזר.