קְרִיאַת מִלִּים

פוסטר-חולם-מילים

 קריאת מילים בלבד, ללא ציורים מרמזים לצידן. הדפים בנויים בהדרגה – ממילים בנות הברה אחת ועד למילים ארוכות יותר. בכל המילים מופיע חולם, לעיתים בתוספת תנועות שנלמדו בשלבים קודמים. כדאי לעצור ולשאול מה קראנו – כדי לתרגל את הבנת הנקרא.