קְרִיאַת מִלִּים

צירה-פוסטר-מילים

שני דפים ובהם קריאת מילים בלבד, ללא ציורים מרמזים לצידן. הדפים בנויים בהדרגה – ממילים בנות הברה אחת ועד למילים ארוכות יותר. בכל המילים מופיע צירה או/וסגול, לעיתים בתוספת תנועות שנלמדו בשלבים קודמים. כדאי לעצור ולשאול מה קראנו – כדי לתרגל את הבנת הנקרא.