קְרִיאַת מִלִּים

חיריק-פוסטר-מילים

קריאת מילים בלבד, ללא ציורים מרמזים לצידן. הדף בנוי בהדרגה – ממילים בנות הברה אחת ועד למילים ארוכות יותר. כל המילים מנוקדות, כמובן בחיריק, ובחלקן מופיעות גם התנועות שנלמדו בשלב הקודם – קמץ ופתח. כדאי לעצור ולשאול מה קראנו – כדי לתרגל את הבנת הנקרא.