מושגי כמות

כותרת-כמויות

מעט – הרבה.

יותר – פחות – שווה.

מושגי כמות הם יחסיים. האם 4 הוא הרבה או מעט? – תלוי. ליד 1 ארבע הוא הרבה, אבל לצד עשר הוא מעט…
ילד העולה לכיתה א’ אמור לאמוד כמויות גם מבלי למנות את הכמות המדוייקת. זהו הבסיס, עוד לפני המניה והכרת המספר.

הנה מספר דפי עבודה העוסקים בכך. כרגיל – הדפים מדורגים. בדף האחרון יש היכרות עם הסימנים המקובלים ל: יותר, פחות וכמות שווה.