מה לא שייך?

פוסטר-מה-יוצא-דופן

דפי העבודה “מה יוצא דופן?” הם צורה נוספת לעבד את רעיון הקבוצה, וממילא – מה אינו שייך אליה.
בכל דף מתבקשים הילדים לזהות את היוצא דופן לפי פרמטר שונה. הדפים מדורגים מהקל אל הכבד.