גָ – גִי – גוּ

פוסטר-ג-גי-גו

האות ג’ בכל צורות ההגיה נסו להעלות רעיונות נוספים בכל הברה. רשימת הצעות – מתחת לתמונה.

גָּ גַּ – גן, גננת, גרעין, גדר, גז, גל, גב, גרביים, גביע, גרון, גמד.
גִּי – גיר, גיל, גימל, גבעה, גבעול, גימטריה, גיס, גיבור, גיבן.
גְּ – גברת, גדוד, גדי, גבורה, גזירה, גלימה, גרוטאה.
גֵּ גֶּ – גשם, גפן, גשר, גזע, גבס.
גּוֹ – גובה, גולם, גוי, גוזל.
גֻּ גּוּ – גומיה, גוץ, גופיה, גולגולת, גוף, גוש, גומה.