אָ – אֶ – אוּ

פוסטר-א-אי-או-בסיס

אלף בכל צורות ההגיה

נסו להעלות רעיונות נוספים בכל הברה. רשימת הצעות – מתחת לתמונה.

אָ אַ – אבא, אריה, ארבע

אִי אִ – אילן, אישה, אימא

אֵ אֶ – אחד, אפס.

אוֹ אֹ – אוטובוס, אופנוע, אורגן, אוזן, אורח, אוצר, אוקיינוס, אוכל, אור (אוניה – למעשה בקמץ קטן, הנשמע כמו חולם).

אֻ אוּ – אוניברסיטה, אולי